2011-_200334.png  

 

 

 

 

 

可搜索區域網和電腦上的程式 Archivarius 3000  多語繁免安裝版

【軟體名稱】Archivarius 3000 
【語言介面】多國語言/繁體中文
【軟體分類】搜索電腦,區域網
【檔案格式】rar
【檔案大小】6MB
【圖片預覽】

 

【軟體簡介】:   

一個可以搜索電腦,區域網和可移動磁碟機(包括CD,DVD和其它)上的全能套用程式。

 

資料檔案可以通過關鍵字或使用查詢語言搜索,和Internet搜索引擎中有點類似。

 

在搜索持續時,會字段計算所有表單的詞語,它提供的全資料檔搜索現在可以支持10種不同的語言。

 

 2011-_200732.png  

 

 

  

 

 

MILO BLOG
milo0922.pixnet.net

點我下載

點我下載

 

 

 

 

 

 

 

友荐云推荐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    全站熱搜

    MILO部落格 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()