milo0922.pixnet.net__002__002

 

 

 

 

 

【軟體名稱】:客家語拼音輸入法  Hakka Input  知道發音即可打字  

【檔案大小】:4MB  

【放置空間】:

【軟體介紹】:

 

 

 

 milo0922.pixnet.net__001__001

 
 搭配《客家語拼音方案》,知字音即可打字。
 包含六腔(四縣、海陸、大埔、饒平、詔安、南四縣)客家語資料,可依個人使用腔別選
擇。
 具編輯使用者資料庫功能,可自行修改、擴充輸入法內容。
 具自訂詞組功能,可以快速輸入常用詞彙。

 

milo0922.pixnet.net__003__003   

 

 

 

MILO BLOG
milo0922.pixnet.net
點我下載

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

友荐云推荐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    全站熱搜

    MILO部落格 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()