aaaaaaamilo0922.pixnet.net__005_00504

 

 

  

 

 

 

【軟體名稱】:磁碟分析重組 優化檔案的讀取速度  SuperEasy Live Defrag 
【軟體語言】:繁體中文 
【檔案大小】:14MB
【軟體性質】:優化軟體
【支援系統】:Windows   

隨時進行磁碟重組透過重新將檔案排序,增加檔案的連續性。

可以增加磁碟的讀取速度(某些時候,更可以增加磁碟的可用空間)。磁碟重組可以優化檔案的讀取和寫入速度,因為磁頭的位置變換次數少了。

aaamilo0922.pixnet.net__004_00503  

 

    

  

 

MILO BLOG
milo0922.pixnet.net
點我下載

 

 

 

 

 

 

 

友荐云推荐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    全站熱搜

    MILO部落格 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()