milo0922.pixnet.net_19h20m29s  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

軟體名稱:清除系統及瀏覽器暫存檔案 Temp File Cleaner  
軟體性質:清理
軟體大小:1.4 MB
軟體語言:多國語文Temp File Cleaner它會自動偵測電腦硬盤內的暫存或臨時檔案,並將這些無用而會阻礙電腦運作的檔案刪除掉,令電腦回復暢順運作更加快速。

 

 

 

 

 

使用方法

1.分析

2.清理   .........完成

milo0922.pixnet.net_19h26m05s

 

 

 

 

 

 

3.可檢查看看它清除了哪些檔案

milo0922.pixnet.net_19h19m09s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

點我下載

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    全站熱搜

    MILO部落格 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()