2010-12-13_163642.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

聖誕節,也稱為耶誕節,是教會年曆的一個傳統節日,它是基督徒慶祝耶穌基督降生的慶祝日。

 

 
wp_Gifts_for_Christmas_1600x1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在聖誕節,大部分的基督公教(慣稱為天主教)教堂都會先在12月24日的聖誕夜,亦即12月25日凌晨舉行子夜彌撒,而部分基督新教(慣稱為基督教)派別也會舉行子夜敬拜,此兩大基督教分支均會在聖誕夜有報佳音活動,然後在12月25日慶祝聖誕節;

 

而基督教的另一大分支——東正教的聖誕節慶祝則在每年的1月7日。根據基督教的福音書,耶穌是聖母瑪利亞受聖神(又譯聖靈)感孕後在伯利恆生下的,瑪利亞和丈夫約瑟當時正在去羅馬人口普查註冊的路上。

 

耶穌的降生在信徒看來是猶太教預言中的默西亞(即彌賽亞)將要到來計劃的實現,因為伯利恆是約瑟祖先大衛一族的家。

聖誕節也是西方世界以及其他很多地區的公共假日,例如:在亞洲的香港、澳門、馬來西亞和新加坡。聖經實際上並無記載耶穌誕生日期,聖誕節是後人公定的。

 

 

 

 

 ☆★ SCR 螢幕保護程式 (  滑鼠右鍵 > 安裝 )              

 3D Christmas Tree Screensaver MILO__001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 內容包含

MILO201211121193112

 

 

 

 

 

☆★GIF動畫賀卡☆★

NG_45

NG_6NG_53  XXXd0007589_19142752  

 

 

 

 

耶誕節  動漫+其他佈景主題+螢幕保護 +動畫卡片

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下為增聖誕節佈景主題,沒有加入集合包
 

 

【櫻雪萌化組】  K-ON!   けいおん!   輕音少女  聖誕   WIN7主題

  桌面

 

 

 

 

 

 

 

 

《 Theme Anime Navide 》     動漫聖誕Xmas   Win7 Theme 佈景主題55  

Theme Anime Navide     milo0922.pixnet.net_2014.03.01_16h14m49s_029_  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

聖誕快樂時鐘Christmas decoration Screensaver 

2010-12-13_163642.png

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

  

 

 

 

【新增】  4套  Christmas 聖誕節  螢幕保護程式  + Xmas耶誕ScreenSaver

MerryXmas milo0922.pixnet.net__074__074  

 

 

 

 

 

  

[MILO BLOG]  Christmas Magic  WIN7 佈景主題 Themes

 Christmas Magic   milo0922.pixnet.net__001_  

 

 

 

 

 

 

 

 

☆★Win7佈景主題   Christmas-by Natsukyo Win7佈景主題 

Christmas V2 W7

 

 

 

 

 

 

XXXmas m_1356258981910

 

 

 

 

XXXXXXXXmasd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  全站熱搜

  MILO部落格 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()