MILO201207121151614  

 

 

  

【檔案名稱】:HTC Home Apis  繁體免裝版
【檔案格式】:rar
【作業系統】:Win all
【檔案大小】:44 MB
【軟體簡介】:

 

 

MILO201207121145613 

 

 

   HTC Home Apis 是一個時鐘,天氣預報和動畫小工具,你可以看雲漂浮在你的桌面上,雨滴滑落在你的螢幕,甚至雷擊。

 

在官方網站還有許多外掛模組,甚至還可以結合Facebook社群功能,可以在桌面就顯示朋友們的最新動態,而基本的時鐘就很漂亮,若是有美女圖片也可以放在桌面隨時欣賞。

 

 

MILO201207121151121 

 

 

  

 

  

MILO BLOG
milo0922.pixnet.net
點我下載

 

 

 

 

 

 

 

 

友荐云推荐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    全站熱搜

    MILO部落格 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()