MILO201205121190503

 

 

 

 

 Likasoft - 未來的語言技術

  

Polyglot 3000 這是一款可以探測使用文本,短語或者甚至一個單詞的語言的自動化語言識別器軟件。該軟件辨認400種語言。可以採用統一的字符編碼標準和美國國家標準化組織編碼標準輸入文本文件。

支援Unicode & ANSI編碼

 

  

 

MILO BLOG
milo0922.pixnet.net
  Polyglot 3000 (x32).
  Polyglot 3000 (x64).

 

 

 

 

 

 

 

友荐云推荐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    全站熱搜

    MILO部落格 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()