R-Undelete_1.png  

 

 

 

 

R-Undelete   

 

恢復刪除恢復文件:
•刪除,而不回收站,或者當回收站被清空;
•刪除受病毒攻擊或電源故障;
•從磁盤上有壞扇區。在這種情況下,R -反刪除可以先複製整個邏輯磁盤或部分為一個圖像文件,然後處理圖像文件。這是特別有用當新的壞扇區不斷出現在磁盤上,其餘信息必須立即保存。
•在該分區被重新格式化的文件,甚至是不同的文件系統;
•當一個分區結構被改變或硬盤損壞。在這種情況下,R -反刪除掃描硬盤,嘗試去找到以前存在的分區,然後從找到的分區恢復文件。

 

 

rund2    

 

 

MILO BLOG
milo0922.pixnet.net

點我下載

防毒可能誤判,請關閉防毒後開啟

 

 

 

 

 

 

 

 

友荐云推荐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    全站熱搜

    MILO部落格 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()