2011-_165218.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


【軟體名稱】:GrabFile《圖片下載&編輯工具》 綠色版
【軟體版本】:V3.9  
【軟體分類】:檔案工具
【軟體性質】:共享
【軟件語言】:中文
【檔案大小】:1.76 MB

 

 

GrabFile(圖片下載工具)一款強大易用的圖像檔下載工具,

你可以設置篩選你所需要的檔,比如“.jpg”、“.gif”、“.swf”甚至“*.*”等,

可以在下載的同時流覽檔,支援中斷點續傳,支援HTTP和FTP協定

 

(論壇或資料庫型的網頁 無法下載)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下載點

 


註冊

http://www.hjdown.cn/

 

 

 

 

 


創作者介紹

MiLo BlOG

MILO部落格 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()